Mūsų giesmių sąrašas

 1. Kas prilygsta Dievui

 2. Leidžias šlovė

 3. Netgi šiam pasauly

 4. Paaukotas avinėlis

 5. Tėve, dėkoju tau

 6. Tu žinai, kur mums skauda

 7. Tai pirmas įsakymas

 8. Tėve mūsų

 9. Kai aš pražuvęs

 10. Dėkoju tau, Dieve

 11. Tu esi be galo geras

 12. Ateik, laikas dabar Jį šlovinti

 13. Laiminu tave

 14. Ateikit ištroškę

 15. Dovanoju

 16. Kaip Jis myli mus

 17. Kaip myliu aš artumą tavo

 18. Siekiu

 19. Tegul tavo ramybė

 20. Vaikščiok tarp mūsų, Jėzau

 21. Vėl ir vėl

 22. Trauki prie savęs

 23. Slaptoje

 24. Man reik tavęs

 25. Krisk ant manęs

 26. Amžinai tavo meilę girsiu

 27. Giedu tau

 28. Girsiu tave

 29. Mano dievas yra karalių karalius

 30. O Tėve

 31. Prie tavo kryžiaus

 32. Tik Kristuje mano viltis

 33. Man reikia kaip lietaus

 34. Vandens gelmėj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *