Mūsų giesmių sąrašas

Dievo charakteris/pilniau evangelijos žinia 1. Kas prilygsta Dievui 2. Leidžias šlovė 3. Netgi šiam pasauly 4. Paaukotas Avinelis 5. Tėve, dėkoju Tau 6. Tu žinai kur mums skauda Labai pagal Bibliją – beveik iš Biblijos! 7. Tai pirmas įsakymas 8. Tėve mūsų 9. Osana Viešpaties vakariene (Tėve mūsų ir Tėve, dėkoju Tau irgi labai tinka) 10. Kai aš pražuvęs Garbinimas 11. Dėkoju Tau, Dieve 12. Dieve, tu mano džiaugsmas 13. Tu esi begalo geras Akcentas yra ant šlovinimo 14. Ateik, laikas dabar Jį šlovint 15. Laiminu Tave Šventaja Dvasia/intymus 16. Ateikit ištroškę 17. Dovanoju 18. Kaip Jis myli mus 19. Kaip myliu aš artumą Tavo 20. Siekiu 21. Tegul Tavo ramybė 22. Vaikščiok tarp mūsų, Jėzau 23. Vėl ir vėl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *