Mūsų vizija, misija ir vertybės

Mes puoselėjame Lietuvos Vynuogynų misiją ir viziją, kuriuos galite rasti paspaudę šią nuorodą. Žemiau pateikiamos Vynuogyno Klaipėdoje misija ir vizija.

Mūsų misija

Šokti karalystėje, šokti karalystę.

Mūsų vizija

Kad Dievas per mus ištiestų pagalbos ranką mūsų šeimoms ir draugams. Kad per mūsų bendruomenę Dievas padėtų nuskurdusiems dvasiškai ir nuvargintiems gyvenimo aplinkybių.

Mūsų vertybės

Šlovinimas

* Mes šloviname triasmenį Dievą, minimą Biblijoje.
* Mes vertiname kolektyvinį šlovinimą tiek Vynuogyno bendruomenėje, tiek ir su kitais krikščionimis.
* Mes vertiname žmogaus laisvę šlovinti Viešpatį jam priimtinu būdu. Mes ypač vertiname šlovinimą per muziką, šokį, literatūrą, vaizduojamąjį meną ir aukojimą.

Žodis

* Dievo žodis Biblijoje yra aukščiausia tiesa, kuria mes vadovaujamės.
* Biblija tai gyvas Viešpaties žodis, naudojamas mokymui, ugdymui, šlovinimui, pataisymui, padrąsinimui ir Dievo karalystės skleidimui.
* Biblija mums yra išminties šaltinis kasdieniniame gyvenime.

Vargšai

* Vargšams Dievas yra ypač gailestingas.
* Teisingumas vargšams kaip ir visiems žmonėms šiuolaikinėje visuomenėje yra vertybė.
* Mes vertiname tai, kuo vargšai gali padėti bendruomenei.
* Suprasdami, kad ne visi šie žmonės yra vargšai, mes ypač vertiname našlaičių, vaikų, gyvenančių pavojingose sąlygose ir žmonių, dirbančių sekso industrijoje gyvenimus.

Draugystė

* Ryšys su Dievu mums yra išganymo šaltinis ir priežastis būti.
* Mes vertiname tai, kad mūsų ryšiai su Dievu yra asmeniški ir gyvi.
* Mes branginame draugystę bendruomenėje. To dalis yra bendras šlovinimas, kartu praleistas laikas, abipusė pagarba, bendravimas ir konfliktų sprendimas.
* Mes vertiname ryšius su kitomis krikščionių bendruomenėmis, taip pat ir katalikiškomis.
* Šeima, kaip Dievo numatyta, yra vertybė.

Aukojimas

* Aukojimas yra šlovinimo dalis; tai vienas iš būdų skleisti Dievo karalystę ir laiminti kitus.
* Aukoti galima maldą, pinigus ir laiką. Mes vertiname asmenis aukojančius bendruomenės labui ir už bendruomenės ribų.
* Mes vertiname asmens laisvę nuspręsti, kam aukoti.

Misijos

* Vargšai ir teisingumas vargšams tarptautiniame lygmenyje mums yra vertybė.
* Humanitarinė pagalba ir parama yra Dievo meilės išraiška.
* Mes vertiname Dievo karalystės skleidimą visomis kalbomis ir visoms tautoms.

Mūsų prioritetai

Mes puoselėjame Lietuvos Vynuogynų prioritetus, kurie yra patalpinti Lietuvos Vynuogynų tinklapyje. Žemiau pateikiami Vynuogyno Klaipėdoje prioritetai.

Vargšai

* Mes padedame prostitutėms ir striptizo šokėjoms, bendradarbiaujame su Anoniminiais konsultaciniais kabinetais.
* Mums ypač svarbus mūsų darbas vaikų globos namuose.
* Namų skirtų vaikams iš padidintos rizikos grupės ir prieglobsčio ieškančioms moterims įkūrimas yra mūsų prioritetas.

Vynuogyno bendruomenė

* Mums ypač svarbūs šlovinimas, Žodžio mokymas, Šventosios Dvasios ir Dievo karalystės skleidimas.
* Mums ypač svarbūs namiškių grupės ir visos bendruomenės susirinkimai.
* Mums svarbu rūpintis vieniems kitais, kaip tai daro Jėzus.
* Mums svarbi Vynuogyno šeima.

Menai

* Mums svarbūs žmonių meniniai gebėjimai išreikšti Dievą ir save.
* Mums svarbi meno galia mokymuose, susirinkimuose ir Dievo karalystės skleidime.

Ugdymas

* Mums svarbu mokyti žmones gyventi dievobaimingai.
* Mums svarbu, kad ugdymas vyktų per bendravimą ir draugystę.
* Mums svarbu ugdyti per tokius renginius kaip konferencijos, misijos kelionės ir studijos.
* Mums svarbus galimas ugdymo centro įkūrimas.

Dievo karalystės skleidimas

* Mums svarbu skleisti Dievo karalystę Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje per tarnavimą vargšams, menus ir Vynuogyno bendruomenę.
* Mums svarbu mokyti ir siųsti žmones į kitas žmonių grupes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *