Ką darysime – rugpjūčio 27d

“Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą, giedosiu šlovės giesmes savo Dievui, kol gyvas būsiu.” – iš Psalmyno 146,2

Prašome ateikite ir dalyvaukite….

Kada: TREČIADIENĮ rugpjūcio 27d, 19val.
Kas: namiškių grupė [šlovinimas, mokymas, draugystė, malda].
Kur: pas Kelą ir Šarūnę.

Mokysimės daugiau kaip šlovinti Dievą, pagal mūsų mėnesio tema, “Šlovinimas”. Prašome atsinešti savo Bibliją.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *