Ką mes darysime – gruodžio 6d.

“Tauta, gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą; gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė.”  – iš Izaijo knygos 9,1

Sveiki brangieji,
Kokia mielė, kad Dievas atidavė Jo Sūnų, kad Jame buvo, yra ir bus viltis.
Bus malonu su jumis pabendrauti…

Kada: SEKMADIENĮ gruodžio 6d.
Kas: bendruomenės susitikimai: vyrai ir moterys susitiks atskirai.

Moterys susitiks 12.30val Friedricho pasaže gerti kavos/arbatos, valgyti pyragą ir pabendrauti.

Vyrai susitiks 12val pas Dainių ir Violetą, valgyti pusryčius ir pabendrauti.  Prašome ateikite!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *