Ką mes darysime – nuo gruodžio 20d

“Ateik, tautų troškime, ir padėk viens kitą saugot, gerbti ir mylėt” – iš giesmės Ateik, ateik, Emanueli

Būtų labai malonu jus pamatyti….

Kada: ŠEŠTADIENĮ gruodžio 20d, nuo 19 iki 21val.
Kas: Vynuogyno Kalėdų šventė 🙂
Kur: pirmame aukšte Karklų bendrabutyje, Karklų 5.

Ateik ir švęsime Jėzaus gimtadienį kartu. Bus smagi atmosfera, gyva muzika, skanus maistas ir keisimes dovanomis. Prašome atnešti gerą nuotaiką ir savo darbo dovaną ar dovaną nebrangėsni negu 6Lt.

Kada: TREČIADIENĮ gruodžio 24d, nuo 10 iki 12.30v.
Kas: padėsime vaikų namuose.
Kur: susitiksime vaiku namuose
10val.

Mes praleisime ypatingą laiką su vaikais. Jei anksčiau su mumis nesi buvęs vaikų namuose, bet norėtum prisidėti, prašome kalbėti su Akvile.

Kada: TREČIADIENĮ gruodžio 24d, 18.30val.
Kas: namiškių grupė.
Kur: pas Kelą ir Šarūnę.

Nežinome tikslai ką darysime bet žinome kad Dievas bus su mumis 🙂 . Prašome atnešti paprastą desertą. Jeigu tau reikės pabūti su savo šeima, mes labai suprantame!

Namiškių grupė taip pat susitiks gruodžio 31d ir sausio 7, 14, 21 ir 28d.

2 thoughts on “Ką mes darysime – nuo gruodžio 20d

  1. Gerojo Viešpaties artuma ir paguoda telydi Jus ir Jūsų šeimą!
    Darius ir Rūta

    Iz 9, 1–3. 5–6 ”Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikei jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu. Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prievaizdo lazdą, kaip anuomet, Midjano dieną. Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas.Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis”. Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *