KLAUSIMAI SUSIJĘ SU STEBUKLAIS

 

 1. Kokia eilučių priešistorė/ koks kontekstas?
 2. Kur įvyko stebuklas / -ai?
 3. Kas buvo išgydytas?
 4. Kas buvo išgydyta?
 5. Ar šėtonas buvo paminėtas šioje istorijoje, kaip?
 6. Kodėl Jėzus pasirinko išgydyti šį žmogų/šiuos žmones?
 7. Ar buvo pasakytas kažkoks mokymas / žodis?
 8. Ar išgydytas žmogus buvo tikintis?
 9. Ar žmogus, kuris buvo išgydytas tikėjo išgydymu?
 10. Kokie buvo fiziniai, dvasiniai, emociniai stebuklo rezultatai?
 11. Kas įvyko po išgydymo? Remkimės tuo, kas parašyta kituose skyriuose.
 12. Jeigu ši istorija įvyktų šiandien ar tu joje dalyvautumei? Paaiškint teigiamą ir neigiamą atsakymą.

Pratybos.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *